Biển đồng, inox

Biển Đồng - INOX
Liên hệ

Công ty Hà Thành đã ứng dụng công nghệ mới cắt PLASMA  điều khiển bằng máy vi tính để tăng hiệu quả và thẩm mỹ của sản phẩm, độ dày của Đồng, INOX cắt được...