Bưu thiếp

Thương hiệu: |

Liên hệ

Bưu thiếp - Là sản phẩm quảng cáo theo mùa vụ (các sản phẩm đặc biệt này thường được sử dụng với mục đích phi lợi nhuận như tặng, biếu) nhưng luôn phát huy tác dụng nếu được sử dụng đúng lúc, đúng chỗ. Điều này thể hiện ở chỗ: Ngoài các yếu tố làm đẹp, gây thiện cảm cho sản phẩm (VD: Ảnh đẹp, thiết kế đẹp, sản phẩm in hoàn hảo...) còn một yếu tố quan trọng không kém là tặng thế nào và vào thời điểm nào? Nếu các yếu tố nêu trên không được chú trọng thì có nghĩa là bạn đã bỏ ra một lượng chi phí lớn vô ích? Hãy một lần tự kiểm nghiệm!