in card - danh thiếp

Bưu thiếp
Liên hệ

Bưu thiếp - Là sản phẩm quảng cáo theo mùa vụ (các sản phẩm đặc biệt này thường được sử dụng với mục đích phi lợi nhuận như tặng, biếu) nhưng luôn phát huy tác...

Thiệp chúc mừng năm mới - thiệp xuân
Liên hệ

Thiệp chúc mừng năm mới - thiệp xuân

Thiết kế, in name card, in danh thiếp
Liên hệ

Hãy thử tưởng tượng: Bạn đến gặp khách hàng, sau câu chào hỏi sẽ bắt buộc phải có phần giới thiệu: Bạn là ai, chức vụ gì, làm việc ở đâu,... Lúc này, tấm danh...